چرا رنگ صفحه نمایش لپ تاپ ایسوس به هم ریخته است؟

چرا رنگ صفحه نمایش لپ تاپ ایسوس به هم ریخته است؟