عرضه ZenFone 5

زمان عرضه ZenFone 5 ، بررسی ویژگی های مدل جدید زنفون