ریست شدن لپ تاپ ایسوس

علت ریست شدن لپ تاپ ایسوس چیست؟