سیاه شدن صفحه نمایش گوشی

دلیل سیاه شدن صفحه نمایش گوشی ایسوس چیست؟