فعال کردن Hibernate در ویندوز 8

نحوه ی فعال کردن Hibernate در ویندوز 8 چگونه است؟