جستجو کردن
Close this search box.

گزینه Fast Startup را فعال کنید