خالی شدن باتری لپ تاپ ایسوس در حالت خاموش

دلیل خالی شدن باتری لپ تاپ ایسوس در حالت خاموش چیست؟