از کار افتادن تاچ پد لپ تاپ

رفع مشکل از کار افتادن تاچ پد لپ تاپ