وصل نشدن لپ تاپ ایسوس به اینترنت

چگونه باید مشکل وصل نشدن لپ تاپ ایسوس به اینترنت را برطرف کنیم؟