صدا نداشتن لپ تاپ

چرا صدای لپ تاپ قطع شده و چطور این مشکل را برطرف کنیم؟