کاهش توان لپ تاپ های ای ام دی برای عمر بیشتر باتری