خالی شدن شارژ باتری تبلت

دلیل خالی شدن شارژ باتری تبلت ایسوس چیست؟