تعمیر آی سی تغذیه تبلت ایسوس

آی سی تغذیه چیست و چه نقشی در تبلت دارد؟