بالا نیامدن تبلت ایسوس

چگونه مشکل بالا نیامدن تبلت ایسوس را برطرف کنیم؟