دانلود نکردن تبلت

چرا تبلت ایسوس هیچ فایل و برنامه ای را دانلود نمی کند؟ بررسی دلایل دانلود نکردن تبلت