سیستم عامل کروم

عرضه اولین تبلت مجهز به سیستم عامل کروم ایسوس